NieBoska

78 tekstów – auto­rem jest NieBos­ka.

lubię gdy łaskoczesz moje serce troską

mo­je szpil­ki mówisz, są za wysokie
jak­by szczęście miało się rozkruszyć
na obcasie

i nie wiesz
ile kosztu­je miłość na ba­zarze staroci

przerzu­casz kar­tki w kalendarzu
jak­byś chciał za­pisać mnie w nich
na zapas

jes­tem i będę każde­go dnia
wyszep­ta­na twoją dłonią od nowa 

wiersz
zebrał 107 fiszek • 12 września 2014, 22:39

Choć nie pragnę Cię więcej
wciąż og­rze­wasz mi dłonie,
a prze­cież nie można już kochać bardziej
niż o jutro. 

myśl
zebrała 157 fiszek • 27 kwietnia 2014, 22:15

Każdy z nas pot­rze­buje dru­giego serca.

;) 

myśl
zebrała 192 fiszki • 7 lutego 2014, 21:12

Kiedy dusza za­kocha się w duszy,
nic nie pow­strzy­ma dwóch serc, by biły tyl­ko dla siebie. 

myśl
zebrała 242 fiszki • 26 sierpnia 2013, 01:19

Wystawiona

głuchy telefon
ar­tysta w cichych rękach
ow­ca na stosie 

haiku
zebrał 197 fiszek • 11 lipca 2013, 19:29

czas się dla nas zatrzymał

a ja jes­tem szczęśliwsza
o to jed­no two­je spoj­rze­nie serca
bo kiedy nie pat­rzyłam na ciebie
ty chwy­ciłeś mo­je dłonie

uwiel­biam, kiedy miłością
pieścisz mo­je oczy 

wiersz
zebrał 204 fiszki • 7 lipca 2013, 21:38

Wartość dodana na słodko

mil­czysz, bo już sa­ma nie możesz
głębiej wbić noża
i ust ot­worzyć ze wstydu
trójkąt nie wyszedł
czte­ry kąty sa­mot­nie mierzysz
le­wym słowem tuczysz
kar­miąc głodną duszę
i os­tatnich przy­jaciół nadziewasz
na prawo 

wiersz
zebrał 177 fiszek • 1 lipca 2013, 15:51

I z ok­ruszków uczuć można złożyć kromkę chle­ba dla przyjaciela. 

myśl
zebrała 160 fiszek • 15 maja 2013, 01:47

Lu­bię być źre­nicą w twoim oku,
- bo wiem, że miłością pat­rzy­my w tym sa­mym kierunku.

mężowi ;) 

myśl
zebrała 155 fiszek • 5 maja 2013, 23:40

Podstępne buty ciszy

Wie­działa, że są za­kocha­ni, pat­rzyła na ich spoj­rze­nia pełne miłości, pat­rzyła jak wiosłował po oceanie uczuć, żeby dla tej je­dynej, wyb­ra­nej zer­wać naj­piękniej­szy kwiat.
A prze­cież go nie pożądała, ta­ki niepo­zor­ny gość, [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 137 fiszek • 4 maja 2013, 18:40

NieBoska

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

NieBoska

Użytkownicy
M N O
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

6 października 2015, 20:39OGRODY-MARZEŃ sko­men­to­wał tek­st lubię gdy łas­koczesz mo­je [...]

6 października 2015, 18:42IceCherry sko­men­to­wał tek­st lubię gdy łas­koczesz mo­je [...]

6 października 2015, 00:51Sunelli sko­men­to­wał tek­st lubię gdy łas­koczesz mo­je [...]

4 października 2015, 19:36NieBoska sko­men­to­wał tek­st Kiedy ubierają Cię [...]

4 października 2015, 19:32NieBoska sko­men­to­wał tek­st Obecność dru­giego człowieka od­czu­wa [...]

4 października 2015, 19:30NieBoska sko­men­to­wał tek­st bezbrzeżnie

4 października 2015, 19:27NieBoska sko­men­to­wał tek­st Najbardziej niszczysz mnie nieobec­nością.  

4 października 2015, 19:26NieBoska sko­men­to­wał tek­st Zawsze pow­staję z ko­lan [...]

4 października 2015, 19:13NieBoska sko­men­to­wał tek­st Na po­całun­ku świat się [...]